Laser – detectie en stimulatie

Softlasers

Er zijn verschillende laserapparaten voor uiteenlopende toepassingen. De laserapparaten die gebruikt worden in reflextherapie en lokale therapie verschillen van chirurgische lasers. De lasers in de eerste categorie worden ook wel ‘soft lasers’ of ‘koude lasers’ genoemd omdat ze maar hooguit enkele milliwatts (mW) vermogen hebben. Deze lasers leveren weinig energie en veroorzaken dan ook geen enkel thermisch effect.

Bij het kiezen van een laserapparaat moet u enkele belangrijke punten in aanmerking nemen:

  • Golflengte
  • Emissie en vermogen
  • Pulsfrequentie
  • Toepassing
Golflengte

Een van de stimuli waar de celreceptoren op reageren is licht, laserlicht. Dit licht werkt in op het metabolisme van de cel en op de omgeving van de cel. Het biologische werkingsmechanisme daarvan is nog niet volledig duidelijk, maar het komt erop neer dat het elektromagnetische veld dat wordt opgewekt door de sterk gebundelde lichtdeeltjes waaruit een laserstraal bestaat een reactie schijnt te bewerkstellingen op de polariteit van het celmembraan. Dit bevordert de intercellulaire uitwisseling.

Laserlicht met een golflengte van ongeveer 900 nm wordt zwak gereflecteerd door hemoglobine en nauwelijks door water opgenomen. Daardoor kan de laserstraal diep doordringen in de weefsellagen.

Deze golflengte is effectief bij huidproblemen en dieper gelegen spierletsel. Tevens biedt deze golflengte de mogelijkheid trigger points en acupunctuurpunten tot op een diepte van 1 à 2 cm te stimuleren.

Emissie en vermogen

Hoewel de golflengte een belangrijke parameter is om door de huidwand heen en om diep in de cellen door te dringen, is het therapeutische effect van laser ook afhankelijk van de wijze waarop het licht wordt uitgestraald en het vermogen van de laserstraal. De uitstraling kan gepulst of continu zijn. De laserapparaten van Sedatelec zenden gepulste lichtstralen uit.

Het voordeel van gepulste laserstralen is, dat het de stralen bij een maximaal vermogen (van ongeveer 10.000 mW) in staat stelt om door te dringen tot de diepst gelegen cellen. Deze cellen krijgen daardoor even een krachtige energiestoot. De tijdsduur daarvan is net zo lang als nodig is om de cellen voor behandeling te bereiken. In ieder geval wordt met de lage pulsbreedte een thermisch effect voorkomen. Het gemiddelde vermogen van de laserstraal blijft altijd zeer gering.

Pulsfrequentie

De cel wordt blootgesteld aan laserstralen met bepaalde pulsfrequenties. In zijn werk heeft dr. Paul Nogier aangetoond dat bepaalde frequenties onmiskenbare effecten teweegbrengen die nuttig zijn voor het stellen van een diagnose en voor het bepalen van de behandeling. Deze pulsfrequenties worden de ‘Nogier frequenties’ genoemd. Alle laserapparaten van Sedatelec kunnen deze ‘Nogier frequenties’ uitzenden.

Toepassingen

Dankzij hun specifieke eigenschappen kunnen onze laserapparaten voor twee toepassingen worden ingezet:

  •  in reflextherapie
  •  in lokale therapie
Reflextherapie

Acupunctuur hoeft niet alleen uitsluitend met naalden te worden toegepast. Het stimuleren van een acupunctuurpunt zonder in de huid te prikken kan met behulp van laserstralen. Laser is een van de beste alternatieven voor stimulatie met naalden.

Softlasers zijn krachtig. De laserstraal levert energie en hoe meer energie in de straal, des te effectiever de stimulatie van het acupunctuurpunt (in het bijzonder omdat het dieper door kan dringen).

Maar ook exact. De laserstraal is sterk gericht. Om verstrooiing van de lichtbundel te voorkomen wordt aanbevolen de lamp direct op de huid te zetten.

Softlasers zijn snel: een acupunctuurnaald blijft over het algemeen zo’n 10 tot 20 minuten zitten. Laserstimulatie van een acupunctuurpunt gebeurt meestal sneller, afhankelijk van het vermogen van de laser.

Gebruik van een sloftlaser is ook volkomen veilig: de laserstraal is steriel want het is geen fysiek instrument. Maar bij sommige apparaten moet de patiënt wel oogbescherming dragen. Ook acupuncturisten wordt aangeraden oogbescherming te dragen.

En bovenal, voor veel patiënten zeer belangrijk: een behandeling met een laser is pijnloos

Lokale therapie

Het is bekend dat laserlicht de proteïnesynthese beïnvloedt en een ontstekingswerend effect heeft. In zijn onderzoek heeft dr. Paul Nogier verschillende combinaties van frequenties getest. Hij ontdekte daarbij dat sommige combinaties een versterkende uitwerking hebben. In het bijzonder toonde hij drie uiterst nuttige effecten aan bij lokale therapie.

Analgetisch effect:

  • Kaakabcessen, gelokaliseerde pijn, enz.

Weefselregenererend effect:

  • Versnelling van het genezingsproces, behandeling van zweren, enz.

Spierontspannend effect:

  • Spierpijn, trismus (kaakkramp) tenniselleboog, enz.