Licht – detectie en stimulatie

Cutane lichtgevoeligheid

De huid signaleert en analyseert van de buitenwereld afkomstige elektromagnetische informatie. Veel onderzoeken hebben aangetoond dat projectie van wit of gekleurd licht op de huid het neuro-endocriene systeem stimuleert, waardoor reacties in het lichaam teweeg worden gebracht doordat chemische neurotransmitters vrij komen. In de auriculogeneeskunde noemt dr. Raphaël Nogier dit fysiologische verschijnsel: ‘cutane lichtgevoeligheid’.

Wit licht is een elektromagnetische straling opgebouwd uit verschillende golflengten die uiteenlopen van ultraviolet tot infrarood. Gekleurd licht bestaat slechts uit delen van dit spectrum. In zijn onderzoek stelde dr. Paul Nogier vast dat bepaalde kleuren een specifieke uitwerking op het lichaam hebben. Het licht dat wordt uitgezonden tijdens lichtstimulatie wordt selectief gereflecteerd of geabsorbeerd al naar gelang het spectrum. Het licht dat door het weefsel wordt opgenomen heeft een warmte veroorzakende en fotochemische uitwerking.

Tastlichaampjes

De huid bestaat uit twee lagen: het epidermis (opperhuid) van epitheelweefsel dat is opgebouwd uit op elkaar gestapelde vetcellen, en het uit vezelachtige en elastische bindweefsel bestaande dermis (leerhuid). De huid bevat verschillende soorten gevoelige receptoren die in staat zijn verschillen in temperatuur, druk of aanraking waar te nemen. Deze receptoren worden tastlichaampjes genoemd (Krause, Ruffine, Vater-Pacini tastlichaampjes, etc.). Ze komen ook voor in de vorm van losse zenuwuiteinden, zoals op de oorschelp waar ze zich in grote aantallen bevinden. Sommige van deze losse zenuwuiteinden zijn pijngevoelig. Het werk van Auziech, Sénélar en Terral op het gebied van auriculotherapiepunten bracht neurovasculaire complexen of microhormonale eenheden aan het licht. De huid ontvangt en reageert daarom op verschillende stimuli, waaronder lichtstralen op verschillende golflengten. Deze stimuli veroorzaken veranderingen van het VAS van de pols van Nogier en stellen de therapeut in staat om een diagnose te stellen en een behandeling uit te voeren. Het lichaam is nog gevoeliger voor lichtstimuli als deze in de vorm van pulsen met een bepaalde frequentie worden toegediend. Deze frequenties zijn de 7 Nogier frequenties. Sedatelec levert stimulatoren die licht (kleuren) op verschillende golflengten uitzenden, continu of gepulseerd, waarmee een therapeut een diagnose kan stellen of patiënten kan behandelen.